[Hoàn] Trôi Nổi – Tam Thu Hoằng

Ruby ·Baozi

Tên gốc: Trôi Nổi 漂着

Tác giả: Tam Thu Hoằng 三秋泓

Bạc tình bạc nghĩa công & ốm yếu si tình thụ

Đoản văn, gương vỡ lại lành, tách ra bảy năm gặp lại, ngược, hiện đại

Số chương: Hoàn 16

Xem truyện trên wattpad tại đây

Editor + Ảnh bìa: Rubybaozi

Văn án:

Từ công trường đến đô thị, từ mười tám tuổi đến ba mươi tuổi.

Linh linh toái toái, một chỗ lông gà.

Gương vỡ nếu quả thật có thể tái hợp, bọn họ chỉ có thể cảm thán sức mạnh to lớn của vận mệnh.

Bạc tình bạc nghĩa công (Đàm Khinh) X ốm yếu si tình thụ (Trình Tư Độ)

Nhãn mác: HE gương vỡ lại lành


Ngày đào hố: 30/08/2020

Ngày lấp hố: 08/09/2020


(Truyện được dịch trên Wattpad Rubybaozi và https://rubybaozi.wordpress.com/.)

Bản dịch là phi thương mại và chưa…

View original post 55 more words